VIJESTI

Poziv za dostavu ponuda reprezentacija

Udruga žena Romkinja Romsko srce dana 24.3.2016. objavila je poziv za dostavu ponuda za nabavu robe - reprezentacija za aktivnosti, za realizaciju projekta Obrazovanjem do ljudskih prava. U prilogu je natječajna dokumentacija.

Opširnije...

Poziv za dostavu ponuda materijal za radionice

Udruga žena Romkinja Romsko srce dana 24.3.2016. objavila je poziv za dostavu ponuda za nabavu robe - materijal za radionice i edukacijski program, za realizaciju projekta Obrazovanjem do ljudskih prava. U prilogu je natječajna dokumentacija.

Opširnije...

Poziv za nabavu hrane

Udruga žena Romkinja Romsko srce dana 2.3.2016. objavila je poziv za dostavu ponuda za nabavu hrane, za realizaciju projekta Obrazovanjem do ljudskih prava. U prilogu je natječajna dokumentacija.

Opširnije...

Poziv za dostavu ponuda instrumenti

Udruga žena Romkinja Romsko srce dana16.3.2016. objavila je poziv za dostavu ponuda za instrumenata-glazbene opreme, za realizaciju projekta Obrazovanjem do ljudskih prava. U prilogu je natječajna dokumentacija.

Opširnije...

Poziv za dostavu ponuda promotivni materijal

Udruga zena Romkinja Romsko srce dana 1.2.2016. objavila je poziv za dostavu ponuda za dizajn, izradu i tisak promotivnog materijala za realizaciju projekta Obrazovanjem do ljudskih prava. U prilogu je natječajna dokumentacija.

Opširnije...

Svjetski dan Roma

Obilježava se od 1971. godine kada je 8.aprila u Londonu održan prvi svjetski kongres Roma, gdje je odlučeno da romska himna bude "Đelem, đelem".Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Afganistana, Irana, Jemena i Turske.