MLADI

Završetak obuke romskih pomagača

18.lipnja 2014. u okviru projekta Otvorena učionica završena je obuka romskih pomagača u nastavi, te su dodjeljene diplome za 18 polaznika. Obuka je trajala 3 i pol mjeseca i provedena jer kroz 218 sati predavanja i 98 sati prakse. Edukativni program proveo je Nansen dijalog centar s timom svojih edukatora: kurikulum po kome je edukacija provedena izradio je dr. Sc Ladislav Bognar – umirovljeni redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Osijeku, predavač i voditelje radionica za nastavnike i profesore,

Opširnije...

Preventivna zdravstvena zaštita mladih

Kroz provedbu Malog granta u sklopu projekta Osnaživanje žena Romkinja, koji provodimo u partnerstvu s CARE International NWB i romskim organizacijama iz regije, organiziramo predavanje za mlade o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti (zaštita od neželjenih trudnoća i spolnih bolesti) za mlade.

Opširnije...

Suradnja na programu romske odgojne zajednice

U suradnji s Romskom odgojnom zajednicom - odborom za pastoral Roma Caritasa đakovačke nadbiskupije u razdoblju od 14. - 20.srpnja 2009 u Centru za mlade u Belom Manastiru, suorganiziramo boravak i edukativne radionice za 30 djece s područja Bistrinaca, Jagodnjaka, Belog Manastira, Međimurja. Osim djece romske nacionalne manjine u program će biti uključena i neromska djeca, što će biti prilika za povećanje socijalnih kontakata. Osim boravka, koji uključuje i noćenje u Centru za mlade, djeca će imati priliku stjecanja znanja i vještina, a predviđen je i posjet Aljmašu.

I MI SMO DIO DRUŠTVA

Koncem 2008 završili smo s provođenjem projekta "I mi smo dio društva".Projekt smo provodili u Osnovnoj školi dr.Franjo Tuđman u Belom Manastiru i Osnovnoj školi Darda.Projekt se sastojao od održavanja edukativnih radionica za djecu na temu dječjih prava s posebnim naglaskom na zlostavljanje i zanemarivanje, jednodnevnog semirana koji smo održali u Bizovcu, edukativne medijske kampanje putem radio Banske kose koja je bila namjenjena roditeljima, te promidžbene kampanje podijele edukativnih brošura ciljnim skupinama. Ukupno je održano 12 edukativnih radionica za djecu, jednodnevni seminar u Bizovcu koji je uz edukativnu radionici bio i mjesto druženja uz bazene, 3 edukativne radijske emisije, i podjeljene su brošure. Projekt je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

O tome kako je bilo na radionicama u Belom Manastiru, koje je provodila psihologinja Iva Jeger, uvjerite se na http://www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr/?news_hk=1&news_id=122&mshow=290#mod_news

Svjetski dan Roma

Obilježava se od 1971. godine kada je 8.aprila u Londonu održan prvi svjetski kongres Roma, gdje je odlučeno da romska himna bude "Đelem, đelem".Romi su tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje su danas obuhvaćene granicama Afganistana, Irana, Jemena i Turske.